Energetic Integration Therapie

Energetic Integration (voorheen ook Neo-Reichiaanse Therapie genoemd) is een vorm van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, die bedoeld is om de cliënt weer in contact te brengen met zijn oorspronkelijke levenslust en energie. In de therapie wordt vooral gewerkt aan het vrijmaken van de verkramping en pantsering van het lichaam, maar ook van de emoties en de mentale processen van de cliënt. Energetic Integration richt zich vooral op de geblokkeerde ademhaling en chronische spierspanningen, en op emotioneel niveau op het onderdrukken en inhouden van het gevoel.

Energetic Integration behandelt ook de geblokkeerde energiehuishouding. Hieraan liggen veelal oude boosheid, pijn en verdriet, ingesleten reactiepatronen en verborgen herinneringen ten grondslag. Al deze vroegere ervaringen worden vrijgemaakt, zodat de cliënt ze kan loslaten en ze op een gezonde manier kan integreren. Een belangrijk onderdeel van Energetic Integration is de door Jack Painter ontwikkelde ademtherapie die Energetic Cycle wordt genoemd. Tijdens deze diepere ademhaling zal de therapeut de client vaak aanmoedigen om zijn gevoelens te versterken en tot uitdrukking te brengen.

Overige technieken

Naast deze ademtherapie wordt ook bio-energetica toegepast, een oefenvorm om de energiestroom, een diepere ademhaling en natuurlijke bewegingen te bevorderen. Daarnaast worden ook zachtere vormen van lichaamswerk toegepast, evenals aanvullende werkvormen zoals Gestalt en psychodrama.

Therapieresultaat

Mensen die Energetic Integration-therapie hebben gevolgd hebben over het algemeen na afloop van de behandeling veel meer energie, ze denken helderder en leven meer vanuit hun kern. Ze functioneren beter en beleven vaak meer plezier in relaties en vriendschappen.