Privacy

Privacy 

Het is in uw en ons belang dat uw gegevens veilig zijn. Naast deze veiligheid wensen wij een helder en transparant beleid in het omgaan met uw gegevens. Om welke soorten gegevens gaat het binnen onze praktijk en hoe wordt er met deze gegevens omgegaan?

EviCare

Sinds 1 maart 2020 werken wij met EviCare, een ECD (Elektronisch Cliënt Dossier). Dit is praktijksoftware voor therapeuten en zorgverleners. Hierin worden al uw gegevens opgeslagen als NAW gegevens, consultregistratie, agendabeheer, administratie en facturatie.

Afspraken worden in de elektronische agenda gezet en vandaar uit stuurt het programma via beveiligde mail automatisch de uitnodigingen en de factuur. Ook is er kwaliteitscontrole mogelijk. Het zogenaamde Practice based Evidence werken helpt ons om te zien of de therapie werkt. Dit cliënt dossier is beveiligd met een tweestapsverificatie en voldoet aan alle veiligheidseisen zoals vastgesteld door de overheid in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ); de AVG: de Algemene Verordening Persoonsgegevens en ook KIWA heeft EviCare erkend als ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). EviCare verwerkt de gegevens op de juiste manier en er worden geen onnodige gegevens opgeslagen, wat in strijd zou zijn met de wetgeving.

EviCare draait ook niet op onze eigen computers, maar is opgeslagen op beveiligde externe servers. Deze servers bewaren ook data van ziekenhuizen en banken. Zij zijn gespecialiseerd in dataopslag op het hoogste beveiligingsniveau, zoals ISO 27001:2013, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 en de NEN 7510.

Hoe gaan wij om met deze gegevens

Uw gegevens worden niet langer dan nodig is in onze systemen bewaard. Wij delen deze gegevens niet met derden zonder uw medeweten en schriftelijke toestemming.

Inzagerecht

Er is inzage recht; correctierecht en vernietigingsrecht. U bent daarnaast gerechtigd om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Beveiliging

Bescherming van alle gegevens die in ons bezit zijn is een serieuze zaak. Wij bewaren slechts de bovenstaande gegevens en niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is. Daarbij nemen wij de nodige maatregelen om de gegevens te beschermen. Mocht u hier vragen over hebben kunt u ons bereiken via ksillevis@xs4all.nl

Klachten

Bent u niet tevreden met het antwoord dan kunt u zich richten met uw klachten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons