Privacy

Privacy 

Het is in Uw en ons belang dat uw gegevens veilig zijn. Naast deze veiligheid wensen wij een helder en transparant beleid in het omgaan met uw gegevens. Om welke soorten gegevens gaat het binnen onze praktijk? Het gaat hier om verschillende soorten gegevens die wij verzamelen en gebruiken zoals hieronder uiteengezet.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zoals Naam, Adres, e-mail, telefoon, BSN, geboortedatum. De persoonsgegevens zijn van belang voor de communicatie over onze dienstverlening bijvoorbeeld bij het maken van afspraken en het versturen van de rekening ofwel gegevens die nodig zijn voor de ziektekostenverzekering.

Medische gegevens

De medische vragenlijst, door u zelf in te vullen, genereert gegevens waar rekening mee wordt gehouden gedurende de therapieduur.

Verslaglegging

De (verplichte) verslaglegging gaat over de voortgang van het proces en is in het belang van eventuele kwaliteitscontrole, continuïteit en het goede verloop van het proces tijdens de duur van de therapie.

Hoe gaan wij om met deze gegevens

Uw gegevens worden niet langer dan nodig is in onze systemen bewaard. Wij delen deze gegevens niet met derden zonder uw medeweten en schriftelijke toestemming.

Inzagerecht

Er is inzage recht; correctierecht en vernietigingsrecht. U bent daarnaast gerechtigd om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. We kunnen de gegevens op uw schriftelijk verzoek ook doorsturen naar een andere instantie.

Beveiliging

Bescherming van alle gegevens die in ons bezit zijn is een serieuze zaak. Wij bewaren slechts de bovenstaande gegevens en niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is. Daarbij nemen wij de nodige maatregelen om de gegevens te beschermen. Mocht u hier vragen over hebben kunt u ons bereiken via ksillevis@xs4all.nl

Klachten

Bent u niet tevreden met het antwoord dan kunt u zich richten met uw klachten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons