COVID-19 update (2)

Posted by on apr 4, 2020

COVID-19 update (2)

Ziekenhuizen en grote zorg organisaties beschikken tegenwoordig meestal over speciaal ontwikkelde programma’s voor agendabeheer en een elektronisch cliënten dossier, welke soms zijn uitgebreid met veilig videobellen. Zelfstandig werkende therapeuten hebben meestal niet de beschikking over deze programma’s en gebruiken vaak commerciële programma’s voor videobellen. Wij zijn bij wet verplicht helder te zijn over de veiligheid en het gebruik hiervan.

Aan welke criteria moeten wij voldoen?

 1. Allereerste moeten wij aan de wet voldoen die gaat over de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit geregeld in AVG: de Algemene Verordening Persoonsgegevens.
 2. Vervolgens moeten wij voldoen aan alle richtlijnen die onze beroepsvereniging aan ons voorschrijven. Onze overkoepelende beroepsvereniging is de RBCZ (Overkoepelende Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). De RBCZ roept op om vooral voorzichtig te zijn met commerciële videobel programma’s.
 3. Vervolgens zijn wij aangesloten bij onze eigen beroepsvereniging SBLP: Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie. Ook deze beroepsvereniging komt met richtlijnen voor zover die specifiek zijn voor ons en niet vallen onder de overkoepelende beroepsvereniging RBCZ.
 4. Tenslotte hebben wij natuurlijk in de eerste plaats te maken met U. Samen met U zorgen wij voor een veilige werkomgeving om sessies op afstand op een prettige en veilige manier te organiseren en te ervaren.

Elektronisch Cliënten Dossier “EviCare”

 1. ETransvision heeft recentelijk een Elektronisch Cliënten Dossier ingevoerd: “EviCare”, waarin al uw gegevens worden opgeslagen. Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor paramedische beroepen waarin het belangrijk is dat de persoonsgegevens en medische gegevens beschermd worden. Via onze beroepsvereniging de SBLP: Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie is dit dossier verder ontwikkeld voor onze beroepsgroep en voldoet het aan alle veiligheidseisen zoals vast gesteld door de overheid in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ); de AVG: de Algemene Verordening Persoonsgegevens en ook KIWA heeft EviCare erkend als ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). 
 2. De afspraken met onze cliënten worden op een veilige manier gemaakt en bijgehouden vanuit het programma Evicare. Ook de link naar Zoom worden op deze wijze naar u toegestuurd en is derhalve nergens anders beschikbaar anders dan via deze uitnodiging via Evicare.
 3. Het Elektronisch Cliënten Dossier is ook slechts beschikbaar via het meervoudig beveiligde programma Evicare en kan niet door derden worden benaderd of ingezien.
 4. Het videobel programma dat wij gebruiken is Zoom en Zoom staat geheel los van EviCare. In Zoom worden geen privacygevoelige zaken gedeeld anders dan de gesprekken die wij tijdens de sessies hebben en die zijn versleuteld (zie hieronder).

Hoe gaat Zoom om met privacy en security?

 1. Het videobel programma dat wij gebruiken is Zoom en Zoom staat geheel los van EviCare. In zoom worden geen privacygevoelige zaken gedeeld anders dan de gesprekken die wij tijdens de sessies hebben en die zijn versleuteld (zie hieronder).
 2. Zoom is recentelijk in het nieuws geweest omdat het data zou delen met Facebook. Dit ging om een inlog procedure waar je ervoor kon kiezen om met Facebook in te loggen. Op 29 maart heeft Zoom dit geblokkeerd en haar privacy statement aangepast. Zoom geeft aan dat zij absoluut geen data deelt met anderen. 
 3. Zoom heeft alle dataverkeer versleuteld. Ook dat is een belangrijke voorwaarde om te voldoen aan de veiligheid eisen van de AVG.

Welke invloed hebben wij zelf op de privacy gevoeligheid van Zoom?

 1. Wij hebben alle instellingen van Zoom afgesteld om uw privacy zo goed mogelijk te garanderen.
 2. Wij nemen nooit sessies op en niets van de sessies wordt bewaard.
 3. Wij zetten standaard onze notificaties van andere applicaties uit tijdens een Zoom sessie. 
 4. Alle communicatie via Zoom is versleuteld met de bijbehorende instellingen.

Indien u nog aanvullende vragen heeft neem dan gerust contact met ons op. 

468 ad