Doel

Wat we doen:

Doordat er gebruik kan worden gemaakt van een aantal verschillende methoden kunnen we werken met de intelligentie van de geest en het lichaam. Via het lichaam maken we ook contact met onze emoties en gevoelens. Onze angsten en verlangens zijn daar ook. Deze zijn bepalend voor de koers die we in het leven varen. Inzicht in de dynamiek die wij ervaren in het leven en hoe we deze kunnen beïnvloeden kan een positieve invloed hebben op ons leven.

Praktisch betekent dit:

Het doel van eTransvision is het verkrijgen van een helder inzicht in eigen functioneren, mogelijkheden en kwaliteiten. Uiteindelijk resulteert dit nieuwe inzicht in een meer doelgericht, efficiënt en succesvol leven of (samen) werken.
Praktische uitwerkingen hiervan kunnen zijn:
o Het ervaren van meer keuze mogelijkheden;
o Het ervaren van meer keuzevrijheid;
o Het ervaren van meer harmonie in jezelf  en in je relatie met anderen;
o Meer balans tussen werk en privé leven;
o Meer kunnen doen met minder energie;
o Ontspannen en doelgericht kunnen handelen in situaties die spanning opriepen;
o Ontwikkelen of verbeteren van leiderschapskwaliteiten;
o Werken met meer plezier;
o Efficiënt werken;
o Effectieve samenwerking;

Leave a Reply